Woorden zijn krachtig. Met woorden uit je gevoelens zoals liefde, verdriet en angst. Woorden zetten aan tot actie, ontlokken een reactie en brengen zaken in beweging. Wil je een boodschap helder overbrengen? Dan zijn de juiste woorden van groot belang.  In een begrijpelijke tekst is er geen plaats voor moeilijke woorden of vaktaal. Moeilijke woorden en vaktaal maken de tekst onnodig ingewikkeld en daardoor minder begrijpelijk.  Logisch, want niet iedereen heeft dezelfde woordenschat.

Begrijpelijk schrijven heeft zijn beperkingen

Leesbaar schrijven voor een zo groot mogelijke groep is daarmee uitdaging. Voor je het weet zit je tekst vol met vakjargon oftewel vaktaal.  Dit kun je voorkomen door zaken te omschrijven in plaats van vaktaal te gebruiken. Deze aanpak werkt over het algemeen, maar heeft wel zijn beperkingen. Door te omschrijven in plaats van de vaktermen te gebruiken bereik je (vaak) het doel, maar je zult het altijd op deze manier moeten oplossen. Daar ligt volgens mij een probleem.

Wie geen nieuwe woorden leert, gebruikt altijd dezelfde

Neem discriminatie en marginalisatie van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en-of verstandelijke gesteldheid. Grote kans dat je niet direct denkt aan validisme, terwijl dit de officiële term is voor deze vorm van discriminatie. Mensen kennen de term niet en dus is de kans klein dat je validisme ooit terug zult zien in een tekst over validisme. Een paradox is geboren. Niemand kent de term want niemand gebruikt gebruikt de term. Hiermee is de beperking van validisme direct duidelijk.

Mijn blog over de stockfotografie van rolstoelen heeft veel losgemaakt. Hierdoor denk ik na over hoe ik validisme aan de kaak kan stellen. Social media is hierbij een belangrijk middel. Die zelfde social media vraagt om steeds meer, in steeds minder tekens. De ideale Facebook-update bevat slechts 50 tekens. Discriminatie op grond van een handicap zijn er al 39. Zie hier het dilemma. De onbekendheid van validisme is haar grootste handicap.

Het is tijd voor meer aandacht rondom “discriminatie op grond van een handicap.” Tijd voor meer bekendheid, zowel voor de term als de gevolgen.