Het is volbracht. Het raamwerk voor mijn preek — of liever gezegd overdenking — staat. Het is gelukt om een zéér verrassende kijk te genereren op een bekend verhaal.  

Preken is bloggen

Tijdens de voorbereiding kwam ik er achter dat preken voor mij alleen werkt als het persoonlijk is. Eigenlijk is het net als met bloggen. Het lukt mij pas goed als ik er een persoonlijk tintje aan kan geven. Als het voor mij ook gaat leven, als het 100% natuurlijk voelt.

Zoeken naar de juiste kapstok

In de vergadering is het thema van de wijkdienst vastgesteld en de Bijbel staat vol met verhalen die bij het thema passen. Dit maakte het voor mij erg lastig om een keuze te maken. Welk verhaal past het beste bij wat ik wil overbrengen, wat is de juiste kapstok om de kern aan op te hangen. Bij tijd en wijle deed het mij aan marketing & communicatie denken. De juiste verpakking voor bij juiste boodschap. Afijn, het kapstokje kwam er uiteindelijk.

Respect voor de dominee

Niet om het één of ander, maar hoe langer ik met de overdenking bezig was, hoe meer respect ik kreeg voor een dominee. Hij houdt elke zondag een preek! Natuurlijk, de Bijbel staat vol met prachtige verhalen en heel veel moois om over te preken, maar je moet wel elke week die kapstok vinden. Dat is nog best een klus, geloof mij 🙂

Ik ga nog even genieten van het raamwerk. Lekker spannend, lekker belangrijk die spanning, gewoon doen.  Lekker persoonlijk, dat dus.

PS. inhoudelijk kan ik nu nog niets zeggen over de preek. Dat zou alle verrassing doen verdwijnen. Komt wel, na afloop. Dat beloof ik.

Foto: NYC Wanderer via Flickr Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)