Het Vijfkrachten model van Porter met de machten van: leveranciers. potentiële toetreders, afnemers, substituten en interne concurrentie