De allerlaatste SXD opdracht gaat over information scent. Information scent is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoe mensen de opties kiezen wanneer ze op zoek zijn naar informatie op een site. Naast information scent zal ik bij de uitwerking van de opdracht ook gebruik maken van “playification”. Dit is een term bedacht door mijn docent Koen van Turnhout en is gebaseerd op de gedachte dat je bij een Game regels hebt en tijdens Play vrijer bent. Afijn, voor een betere uitleg, ga studeren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Wat is information scent

Om iets met information scent te kunnen doen moet je weten wat het is. Ik stipte het net al even aan maar Information scent is de manier waarop mensen keuzes maken in navigatie, als ze naar informatie zoeken. Als een link ruikt naar iets dat ze zoeken, wordt er dus geklikt. Als iets anders ruikt dan de inhoud uiteindelijk verantwoord, raken gebruikers in verwarring. Uiteindelijk haken bezoekers af als hun neus ze in de steek laat. Het gaat dus in feite over het uitzetten van een geurpad voor de bezoeker van een website. Een geurpad door het moeras van het web.

Oorsprong

De term informatie geur werd voor het eerst bedacht door onderzoekers van Xerox Palo Alto Research Centre (PARC). Hun onderzoek toonde overeenkomsten aan tussen de manier waarop mensen zoeken naar informatie en de manier waarop dieren jagen.

Een probleem bij information scent

Een groot probleem bij information scent is dat informatie vrijwel nooit perfect te labelen is. Dingen vallen nu eenmaal niet slechts in één categorie. Een iPod valt zowel onder elektronica als audio.

Dan heb je nog het probleem dat veel websites hun homepage niet willen vervuilen met een overdaad aan links en lange zinnen. Om die reden wordt vaak gebruik gemaakt van slecht één of twee woorden. Neem bijvoorbeeld mijn categorie: de term ASOM zegt alleen ingewijden iets, maar Advise Social Media Solutions zegt al veel meer. Omwille van de ruimte kies ik toch voor ASOM en dit terwijl ASOM een veel zwakkere geur afgeeft.

Oplossingen ter verbetering van de informatiegeur

Voor een betere informatiegeur zijn er verschillende oplossingen te bedenken. Als je gaat zoeken met Google zijn dit de gene die het meest voorkomen.

  • Geef bij navigatie koppen kort uitleg
  • Informatie op meerdere plaatsen laten terugkomen
  • Relevante links aanbrengen naar informatie die ergens anders te vinden is
  • Zoekmachine vanaf iedere pagina toegankelijk

In de volgende blogpost zal ik mijn uitwerking van information scent laten zien. Ik heb inmiddels denk ik een aardig beeld van wat information scent nou precies is. Net als iedere andere week blijft het een beetje vaag maar dat neem ik inmiddels met een korreltje zout.