Ja, ik dacht dat ik mijn Bijbel kende.
Ik las altijd een enkel stukje,
dat me soms aansprak en soms ook niet.
Nu eens een gedeelte uit Johannes of Matteüs,
dan weer een stukje uit Genesis.

Bepaalde hoofdstukken van Jesaja,
Sommige Psalmen, bijvoorbeeld Psalm 23
Of spreuken 1, Romeinen 12.
Ja, ik dacht dat ik mijn Bijbel kende.

Maar ik heb ontdekt dat aandachtig lezen
iets heel anders was.
En ik vond het echt een hele ontdekking
om mijn Bijbel eens helemaal door te lezen.

Misschien vindt u het leuk om met uw Bijbel te spelen;
er hier en daar eens een stukje uit te peuteren
voordat u dan in verwarring neerknielt
en snel door uw gebed heen vliegt.

U, die deze kroon der boeken behandelt
zoals u met geen ander boek zou doen.
Zomaar een hoofdstukje hier zonder context.
Zomaar een vluchtige blik.

Probeer eens een waardiger aanpak.
Probeer eens een brede en volgorde van lezen;
U zult in ademloze bewondering neerknielen
als u de Bijbel eens in z’n geheel gelezen hebt.

Dichter onbekend gelezen in sleutels tot de bijbel van David Pawson