Volgens de cookiewet zijn websites verplicht bezoekers te informeren over en toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Het doel van deze wet is de bezoeker meer controle te geven over de informatie die over zijn bezoek word verzameld. Een nobel steven maar de Nederlandse invulling van deze Europese verplichting schiet zijn doel voorbij. Sterker nog door te kiezen voor opt-in systeem in plaats van opt-out is de kans van slagen zeer gering. Kiezen voor een cookie is als het vinkje bij de gebruiksvoorwaarden: gebruikers maken geen bewuste keuze.

Dat subtiele balkje

Een aantal website maakt gebruik van een subtiele balk boven- of onderin het browservenster om de bezoeker te informeren. Deze informatiebalkjes zijn veelal onopvallend en mocht je ze wel zien dan geven ze vaak geen keuzemogelijkheid. Hiermee voldoen ze niet aan de wetgeving.

Je ziet het overal, het zal wel goed zijn

Er zijn ook site’s die door middel van een extra laag over de website bezoekers verplichten om een keuze te maken. De kans is groot dat je als bezoeker denk “Die zie ik overal, het zal wel goed zijn” of “Hier kom ik niet voor! Klikken en door”. In beide gevallen is het doel van de cookiewet niet gehaald.

Iedere website reageert anders zonder cookies

Een ander probleem waardoor de cookiewet niet werkt. De gebruiker weet niet wat de website gaat doen wanneer cookies niet zijn toegestaan. Ieder website reageert anders daar namelijk anders op. Waarom zou je nee klikken? Als je ja klikt werkt de website tenminste.

Geen bewuste keuze

Omdat de bezoeker op iedere website de zelfde keuze moet maken is de kans klein dat dit een bewuste keuze is. De automatische piloot treedt in werking, het accepteren van cookies is als het vinkje bij de gebruikersvoorwaarden van software. Een handeling waar je doorheen moet….

De invulling van bolletje met betrekking tot de cookiewet.