Onderwijs en sociale media zijn steeds vaker nauw verweven. Studenten communiceren via Facebookgroepen en docenten communiceren ook steeds vaker via deze kanalen. Ik heb al vaker geschreven over de combinatie onderwijs en sociale media. Zo schreef ik eerder over verplicht bloggen in het onderwijs en het gebruik van Twitter.

De blogs die ik tot nu toe heb geschreven gaan over openbare sociale netwerken. Er zijn natuurlijk ook afgeschermde omgevingen zoals bijvoorbeeld schoolnetwerken waar informatie te vinden is. En waar in het geval van sommige scholen ook webinars gevolgd kunnen worden.

Webinars: wanneer het jou uitkomt

Deze webinars zijn een goede ontwikkeling, de student kan immers de les live volgen of op een later tijdstip als het hem of haar uit komt. Vaak geven webinars ook de mogelijkheid om een stuk college nogmaals te bekijken. Hierdoor kan informatie beter worden opgenomen.

Geen vervanging

Toch vind ik webinars en elke andere vorm van digitaal leren geen vervanging voor een fysieke les. In een het geval van een fysieke les is er namelijk de mogelijkheid tot samenwerking tussen de studenten en ik zou mij zo voor kunnen stellen dat het makkelijk is om je aandacht bij de les te houden. Je hebt namelijk veel minder afleidende factoren dan bijvoorbeeld thuis.

Kwaliteit vaak nog onvoldoende

Van de webinars die ik heb gezien was het merendeel van mindere kwaliteit. Persoonlijk vind ik het gebrek aan kwalitatief goede video’s/streams een reden om af te haken. Zeker als ik thuis naar een film moet kijken om de les te volgen. Slechte audio en of film kunnen er voor zorgen dat de boodschap niet overkomt. Dit is natuurlijk essentieel bij het volgen van onderwijs.

Toch een oplossing?

Toch denk ik dat een webinars wel degelijk een goede vorm van onderwijs kan zijn. Met name voor mensen die niet altijd in staat zijn om naar een bepaalde plek te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand met een handicap waardoor hij/zij veel op ziek is of iemand die vanwege werk of een andere reden de wereld rondreist.

Uiteindelijk gaat het om wat je doet met je kanaal

Wat betreft de standaard kanalen binnen sociale media. Ik denk het ieder platform mogelijkheden biedt voor het onderwijs. Ieder netwerk heeft zijn voor en ook zeker nadelen maar het is aan de onderwijsinstelling om deze voor en nadelen af te wegen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling om goed met deze kanalen om te gaan. Zorg dat er geen weerwar van verschillende netwerken ontstaat. Ga er verstandig mee om maar dat geldt natuurlijk voor alles en niet alleen voor sociale media.