De eerste opdracht bij het vak Wiki is het schrijven van een recensie na het zien van de documentaire  ‘iPod, iPhone, iAm. De recensie mocht niet langer zijn dan 200 woorden en moest bestaan uit een inhoudsbeschrijving, contextinformatie en een gefundeerd oordeel. Mijn eerste opzet is als volgt:

Slaaf van een apparaat

Zijn wij mensen vandaag de dag slaaf van onze iPhone en iPod? Hebben wij voldoende oog voor de gevolgen van openbare dagboeken als Hyves, Facebook en Twitter? De documentaire iPod, iPhone, iAm geeft het antwoordt op deze vragen en laat tevens de groei van het gebruik van internet en apparaten als de iPhone zien.
In de documentaire wordt veel gebuikt gemaakt van Youtube filmpjes ter inleiding op een vraag. Bij elke vraag komen zowel gebruikers als deskundige aan het woord. Ze hebben allemaal een eigen mening die afwisselend tegen elkaar worden afgezet.
Opvallend aan de documentaire is de waarschuwende toon. Met uitspraken als ‘er is geen delete knop.‘ en ‘mensen gaan echt te nonchalant om met wat ze online zetten. ’ wordt vooral een gevoel van onbehagen gecreëerd. Dit wordt versterkt door de beelden die na de uitspraken volgen. Het gebrek aan aandacht voor de positieve punten van media is een gemis. Sociale Media is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor één op de acht huwelijken in de VS.
Toch is deze documentaire een aanrader voor iedereen. Al was het alleen maar om eens na te denken over het gebruik van media.

Holland Doc:
iPod, iPhone, iAm 2010

Zowel medestudenten als de docent gaven opbouwende kritiek op de geschreven recensie.

Prima recensie. Hier en daar wat stijfjes (tevens) geschreven, maar met een goede opbouw. Jammer van die vier passieven (in rood), die dragen bij aan de stijve toon. -Carlo Verhaar-

Met deze feedback en ik aan de slag gegaan en inmiddels ziet de recensie er zo uit:

Slaaf van een apparaat

Zijn wij mensen vandaag de dag slaaf van onze iPhone en iPod? Hebben wij voldoende oog voor de gevolgen van openbare dagboeken als Hyves, Facebook en Twitter? De documentaire iPod, iPhone, iAm geeft het antwoord op deze vragen en laat daarnaast de groei van het gebruik van internet en apparaten als de iPhone zien.
De documentaire maakt gebruik van Youtube filmpjes ter inleiding op een vraag. Bij elke vraag komen zowel gebruikers als deskundigen aan het woord. Ze hebben allemaal een eigen mening die afwisselend tegen elkaar worden afgezet.
Opvallend aan de documentaire is de waarschuwende toon. Door uitspraken als ‘er is geen delete knop’ en ‘mensen gaan echt te nonchalant om met wat ze online zetten‘  creëren de makers een gevoel van onbehagen. De beelden die na deze uitspraken volgen versterken het gevoel van onbehagen. Het gebrek aan aandacht voor de positieve punten van media is een gemis. Sociale Media is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor één op de acht huwelijken in de VS.
Toch is deze documentaire een aanrader voor iedereen. Al was het alleen maar om eens na te denken over het gebruik van media.

Holland Doc:
iPod, iPhone, iAm 2010

Mocht je de documentaire iPod, iPhone, iAm nog niet gezien hebben en daar wel de behoefte toe hebben dan bekijk je hem hier.