Sociale media zijn inmiddels door vrijwel iedereen omarmt. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Foursquare en blogs. Iedereen kent wel een actieve gebruiker. Sociale media zijn hip en vrijwel ieder bedrijf wil “iets” met sociale media maar zijn ze echt zo bijzonder, en wat zijn sociale media eigenlijk?

Definitie van sociale media

Volgens de definitie die op Wikipedia gehanteerd wordt zijn sociale media: “een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.”
Zelf zou ik sociale media willen typeren als media die het in zich hebben om interactie te ontlokken. Media die niet alleen zenden maar ook ontvangen en zich daar eventueel door laten aanpassen.

Het is niet bijzonder meer

Ergens is het onbegrijpelijk dat sociale media worden behandeld alsof het de heilige graal van de 21e eeuw zijn. We zouden de vraag moeten stellen of sociale media daadwerkelijk nog zo speciaal zijn. Het aantal websites dat bezoekers de mogelijkheid geeft tot interactie is in de afgelopen jaren explosief gestegen om nog maar te zwijgen over het aantal mensen dat gebruik maakt van sociale netwerken. Als iedereen het gebruikt, waarom is het dan nog speciaal?

Waarom niet gewoon media?

Zouden we sociale media niet gewoon media kunnen noemen? Het zijn immers gewoonweg mediakanalen met als enig verschil dat ze vooral geschikt zijn voor interactie.

Het zijn slechts tools

Natuurlijk, ik weet wel dat het heel bijzonder is dat door middel van sociale media consumenten steeds meer macht krijgen, er co-creatie plaatsvindt en dat het bijzonder is dat iedereen een stem heeft. Maar ligt het bijzondere karakter bij de gebeurtenis of bij de tool.

Het zijn niet de sociale media die de Arabische lente hebben veroorzaakt. Het waren de jongeren die in actie kwamen en daarvoor sociale media gebruikten. Laten we daarom sociale media niet bijzonderder maken dan dat ze zijn. Het opent veel deuren, geeft oneindig veel mogelijkheden maar uiteindelijk blijven sociale media tools in de handen van mensen.

*Deze blog is onderdeel van een reeks blogs tijdens de course advice a social media solution aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.