Deze week gaat het bij SXD over communities waarbij de gebruiker een active rol inneemt bij de ontwikkeling van de community. Voorbeelden hiervan zijn Wikipedia, WordPress maar ook Open-source software zoals Ubuntu. Wanneer een gebruiker actief wil meehelpen de community te verbeteren spreken we van een Prosumer. Hoe dit gedrag van Prosumer uitgelokt kan worden bekijk ik aan de hand van het artikel “Understanding, Fostering , and Supporting Cultures of Participation” van Gerard Fischer. Dit artikel is onderdeel van de reader voor het vak SXD.

Fischer onderscheid drie denkrichtingen, namelijk meta-design, design for social creativity en ecologies of participation. Bij deze richtingen levert Fischer ook een aantal richtlijnen.

Meta-design

Meta-design is focused on “design for designers” It creates open systems at design time that can be modified by their users acting as co-designers. Meta-design contributes to the invention and design of sociotechnical environments in which humans can express themselves and engage in personally meaningful activities. — Gerard Fischer

Meta-design gaat dus over “design for designers” Kernwoorden zijn een open systeem waar de gebruiker zelf kan bijdragen aan de ontwikkeling. Hiermee worden problemen en fouten die bij de eerste stappen van de ontwikkeling zijn vergeten worden gecorrigeerd door de gebruiker. De gebruiker kan dus actief een bijdrage leveren. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende richtlijnen/van toepassing:

 • Veranderingen moeten technisch mogelijk zijn
 • De voordelen moeten duidelijk zichtbaar zijn
 • De omgeving moet zorgen voor zaken waar mensen goed aan deel kunnen nemen
 • Het delen van veranderingen moet laagdrempelig zijn
 • Designers moeten meta-designers worden
 • Mogelijkheid om daadwerkelijk te ‘veranderen’ moet aanwezig zijn

Social creativity

Social creativity is based on the assumption that the power of the unaided individual mind is limited. Much human creativity arises from activities that take place in a social context in which interaction with other people and the artifacts that embody collective knowledge are important contributors to the process. — Gerard Fischer

Bij Social Creativity wordt er uitgegaan van de kracht van een individu gecombineerd met de kracht van een groep. Als individu zijn de kansen om een groot probleem op te lossen namelijk een stuk kleiner. Door dat ieder lid een stapje zet in de goede richting is het voor de gemeenschap mogelijk om grote problemen op te lossen.Om social creativity te bevorderen of mogelijk te maken zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • Diversiteit, elke deelnemer draagt een uniek idee bij of levert een nieuw perspectief aan
 • Onafhankelijkheid, meningen komen niet tot stand door meningen van anderen om hen heen
 • Decentralisatie, deelnemers kunnen zich specialiseren en kunnen op een bepaald eigen gebied iets bijdragen
 • Aggregatie, individuele bijdragen worden samengevoegd tot een geheel
 • Gemotiveerd worden om bij te dragen
 • Het gevoel krijgen dat er serieus gekeken wordt naar hun ideeën.

Richer Ecologies of Participation

In cultures of participation, not every participant must contribute, but all participants must have opportunities to contribute when they want to. —  Gerard Fischer

Iedereen moet op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier kunnen bijdragen aan de community en zijn ontwikkeling.Het moet mogelijk zijn om op hoog en laag niveau bij te dragen en op de een of andere manier moet er rekening gehouden worden met de verschillende beweegredenen om mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van verschillende groepen gebruikers met verschillende mogelijkheden. Om Richer Ecologies of Participation mogelijk te maken zijn de volgende richtlijnen/van toepassing:

 • ‘Low threshold and high ceiling’, bijdragen kan vanaf het eerste begin, maar tegelijkertijd is er uitgebreidere functionaliteit om complexere taken ook bij te dragen
 • Een specifieke manier van communiceren per participatiegroep op een bepaald level
 • Een bepaalde ondersteuning gericht op de tijd en moeite die deelnemers investeren in het leveren van een bijdrage
 • Er zijn beloningen nodig om te voorkomen dat er voortijdig wordt gestopt met bijdragen

Voor de uitwerking van de opdracht bekijk deze blogpost