Een afbeelding van de nieuwe YouTube gepland functie met de datum en tijd