Als het gaat om zorg en sociale media zijn er voorbeelden genoeg. Afgesloten omgeving waar patiënten onderling ervaringen kunnen delen. Een extra beveiligde Skype waardoor patiënt en arts niet meer bij elkaar hoeven te zijn voor een kort overleg of een actie voor extra orgaandonoren die 23.000 extra orgaandonoren opleverden.

Vooral intern

Mooie experimenten maar voorlopig is de zorg er nog lang niet. Zo blijkt uit de eerste sociale media in de zorg monitor van maart 2011 dat men vooral nog intern bezig is. Van de 579 onderzochte zorginstellingen zit 75% op Hyves maar daarvan is slechts 10% openbaar voor de patiënten.

Logisch in verband met privacy

Het moeilijkste van sociale media en de zorg lijkt mij de privacy van de patiënt. Dat is volgens mij ook de reden dat er relatief veel nieuwe platformen speciaal voor de zorg worden ontwikkelt en dat bestaande platformen vooral intern gebruikt worden.

Bestaande platformen vooral ter informatie

Toch kan men met de bestaande platformen al best veel. Dat bewees het Catharina Hartcentrum in samenwerking met Philips. Zij zetten patiënt Ad in om op een toegankelijke manier te laten zien hoe belangrijk innovatie in de gezondheidszorg is. Doel van het project was om juist niet vanuit de techniek of budgetten te gaan praten, maar om vanuit het perspectief van echte mensen te beleven wat innovatie in de zorg betekent Meer informatie lees je in het artikel: De twitterende cardioloog: Philips & innovatie in de zorg via Twitter.

Van professional tot professional

Sociale media zijn niet alleen inzetbaar bij een pacient arts relatie maar ook als professionals onderling of van professional tot leverancier. Een mooi voorbeeld hier van is de groep Innovations In Health op LinkedIn. In deze groep praten professionals en leverancier met elkaar over inovatie in de zorg. De groep bevat tevens een aantal subgroepen zoals:

  • Innovations in Radiology
  • Innovations in Oncology
  • Innovations in Women’s Health
  • Innovations in Cardiology

Dit werkt erg goed omdat je dan snel bij de relevante informatie en discussie kunt komen.

Wat de toekomst ook brengen moge: Privacy op de eerste plek

Wat sociale media in de toekomst voor de zorg gaat betekenen is moeilijk te zeggen. De privacygevoelige informatie waarmee in de zorg wordt gewerkt vraagt om een aparte aanpak. Er zullen voor de zorg altijd aparte systemen ontwikkelt moeten worden om aan de privacywetgeving te voldoen. Wel kunnen bestaande sociale media de band tussen professional en leverancier verbeteren. Daarnaast kunnen bestaande media ingezet worden om de zorg toegankelijker te maken. Zoals wij in het voorbeeld van patiënt Ad zien gebeuren. Wat er ook gaat gebeuren binnen de zorg, Privacy en juiste informatie zullen op de eerste plek moeten staan.